Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Neonuusto.market

Tämä on NeoNuusto concepts / Nilkkava Performancen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.10.2018. Viimeisin muutos –

1. Rekisterinpitäjä

Nilkkava Performance (rek. aputoiminimi NeoNuusto concepts)
Y-tunnus: 2902551-9
Linnankoskenkatu 23 B 13
00250  HELSINKI

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Juha Anttila
sähköpostiosoite: juha.anttila@nilkkava.fi
puhelin: 045 141 8608

  3. Rekisterin nimi

  NeoNuusto concepts / Nilkkava Performance -asiakasrekisteri

  4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakas-, asiointi-, sidosryhmäsuhde)
  • muu asiallinen yhteys kuten suostumus tai toimeksianto

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, laskutus ja tuoteviestintä/markkinointi (luvan myöntäneet)

  5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteriin tallennettavia käyttötarkoituksensa kannalta tarpeellisia tietoja ovat:

  • henkilön nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
  • yhteisö/organisaatio ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
  • yhteisön y-tunnus
  • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
  • maksu- ja laskutustiedot
  • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin/toimitettaviin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät olennaiset tiedot 

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

  Neonuusto.market käyttää evästeisiin perustuvaa Shopify-verkkokauppa-alustaa ja Google Analyticsia parantaakseen ja arvioidakseen sivustonsa käyttöä ja tarjotakseen parhaimman mahdollisen palvelun käytön ja asiakaskokemuksen. Tässä yhteydessä Shopify ja Google Analytics kokoavat tavanomaisia sivuston käyttöraportteja. Voit hallinnoida evästeitä selaimesi evästetoimintojen avulla.

  Sivustolla voi olla lisäksi käytössä Facebookin, Instagramin ja Twitterin painikkeet.

  7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Tietoja ei luovuteta/siirretä lähtökohtaisesti muille tahoille EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, mutta huomioi kuitenkin eräiden kolmansien osapuolien (mm. Shopify, Google, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) sijainti pääsääntöisesti EU:n ja ETA-alueen ulkopuolella. Tutustu näiden toimijoiden omiin rekisteri- ja tietosuojaselosteisiin verkkopalveluidensa avulla.

  8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  Neonuusto.market-verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu Shopify:n järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmistojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on suojattu myös palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt työntekijät.

  9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Tarkastuspyynnön voi tehdä kerran kalenterivuodessa maksutta.

  Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.

  Tallennettujen tietojen tarpeellisuutta arvioidaan kalenterivuosittain, tarpeettomat tiedot hävitetään.

  10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistaminen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

   

  Sulje

  Popup

  Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

  Age verification

  By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

  Etsi

  Ostoskorisi

  Ostoskorisi on tällä hetkellä tyhjä.
  Osta nyt